Đăng nhập hệ thống


 

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Phụ trách phòng: Ts. Trịnh Văn Tuấn

Email: tvntuan@gmail.com

Tổng số cán bộ: 05

 

PHÒNG TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Phụ trách phòng: Ths.Vũ Hữu Cường

Email: vhcuong678@gmail.com 

Tổng số cán bộ: 03

 

BỘ MÔN TỔ CHỨC NÔNG DÂN & KHUYẾN NÔNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Phụ trách Bộ môn: TS. Phạm Công Nghiệp

Email: pc_nghiep@yahoo.com

Tổng số cán bộ: 08

 

BỘ MÔN KINH TẾ, NGÀNH HÀNG NS VÀ QLCL

Phụ trách Bộ môn: Ths.Vũ Văn Đoàn

Email: Vuvndoan@gmail.com

Tổng số cán bộ: 13

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE