Đăng nhập hệ thống


Nghiệm thu nhiệm vụ thuộc đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng sơn

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu 02 nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ gồm: (1) Xây dựng chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và (2) Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là 2 nhiệm vụ do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp chủ trì thực hiện.

Căn cứ trên báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và các sản phẩm đã hoàn thành, Hội đồng đánh giá: Đơn vị đã thực hiện đúng các nội dung, hoàn thành đầy đủ số lượng, chủng loại sản phẩm theo thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đặt hàng; Nhiệm vụ được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; Sản phẩm đạt được có giá trị sử dụng, có khả năng phát triển và tạo ra giá trị kinh tế cho sản xuất và kinh doanh mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy và hồng không hạt Cao Lộc. Cả hai nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu ở mức: Khá.

Vũ Văn Đoàn - CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE