Đăng nhập hệ thống


Hội nghị Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp nhiệm kỳ 2023-2025

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-VCLT-CĐ ngày 25/12/2023 của Công đoàn Viện CLT và CTP v/v tổ chức ĐH Đại biểu Công đoàn Viện CLT lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028, Ngày 22/03/2023, Trung tâm NC và PT Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025.

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-VCLT-CĐ ngày 25/12/2023 của Công đoàn Viện CLT và CTP v/v tổ chức ĐH Đại biểu Công đoàn Viện CLT lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028, Ngày 22/03/2023, Trung tâm NC và PT Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025.

Đến tham dự Đại hội có Đ/c Trịnh văn Tuấn, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Đ/c Hoàng Xuân Trường, phó Bí thư chi bộ; Cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn trung tâm NC và PT Hệ thống Nông nghiệp

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nga – P. chủ tịch Công đoàn Trung tâm đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2022 và phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới 2023-2025. Được sự quan tâm Chi bộ, Ban Giám đốc và sự nỗ lực của từng các đoàn viên công đoàn Trung tâm đã giúp cho công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra và không ngừng phấn đấu và tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho các đoàn viên công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ tới.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025 là các đ/c Hoàng Xuân Trường; đ/c Nguyễn Thanh Nga và đ/c Hoàng Hữu Nội trong đó đ/c Hoàng Xuân Trường giữ chức Chủ tịch công đoàn Trung tâm.

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025

Nguyễn Thanh Nga - CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE