Đăng nhập hệ thống


Hội thảo “Góp ý bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Gà Tiên Yên”

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024 tại hội trường UBDN huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tiên Yên đã tiến hành tổ chức hội thảo “Góp ý bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Gà Tiên Yên”.

Tham dự hội thảo có đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp huyện Tiên Yên, lãnh đạo UBND các xã, các HTX cùng các hộ chăn nuôi, kinh doanh gà Tiên Yên trong vùng chỉ dẫn địa lý Gà Tiên Yên.

ga-tien-yen-1716442856.png
TS.Hoàng Xuân Trường, PGĐ Trung tâm NC và PT Hệ thống nông nghiệp, chủ nhiệm dự án phát biểu khai mạc

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp trình bày Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý và Bản mô tả danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Gà Tiên Yên”. 

ga-tien-yen1-1716442856.png
  Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tiên Yên phát biểu
ga-tien-yen2-1716442856.png
Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Yên phát biểu

Sau khi nghe trình bày các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào những nội dung gồm các nội dung các thông tin trong Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Gà Tiên Yên” và Bản mô tả danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Gà Tiên Yên”.

z5468013106561-4d328918b78557d46b73befba9b1855d-1716444516.jpg
z5468013091602-11035e6d99b046549ffd9e68d7eb346b-1716444516.jpg
z5468013072306-7e196268d653d6262ef6b859889acc93-1716444516.jpg
Gà Tiên Yên

Thông qua hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tiếp thu được các ý kiến góp ý và sẽ khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

z5468013135555-85a6c9f664d6ac9ac1c39317943bf705-1716443108.jpg
z5468013145726-5d00d0220884d8453150d8d151595fb8-1716443107.jpg
z5468013131474-4fc61d596b1b3e6f9297fee1b67d425c-1716443107.jpg
z5468013086967-fb97319cf279391b1133dc78f92e6831-1716443107.jpg
z5468013128571-9b20ba93f85b724e6290657549c116ec-1716443106.jpg
z5468013083892-1e7626f7d8934e72caa32b29b7f4ab86-1716443106.jpg
z5468013101579-660231aff72cb30776fbc9a050099d71-1716443106.jpg
z5468013124044-8e21fb66b60c095ac8029c867aca8fd4-1716443106.jpg
z5468013115138-d978701f093ef61cfbe23f77d42bbd9e-1716443106.jpg

Khánh Tấn- Việt HoàngBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE