Đăng nhập hệ thống


Tên Tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp

Tên Tiếng Anh: Centre for Agrarian Systems Research and Development (CASRAD) 

Năm thành lập: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp được thành lập theo quyết định số 687 QĐ/KHNN-TCCB ngày 14/7/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở của Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp được thành lập ngày 15/06/1989 thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.

Giấy phép đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ: 225/ĐK-KH&CN

Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, H.Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 33 65 07 93                                   Fax: 024 33 65 08 62

E-mail: hethongnn@gmail.com                         Website: www.casrad.org.vn

 Nguồn: casrad.com  BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE